Om oss
Om Famatech

Juridiska meddelanden

 

Välkommen till Famatechs webbplats. Genom att gå in på webbplatsen, samtycker du till att följa och vara bunden av följande villkor avseende din användning av webbplatsen och vår sekretesspolicy. Vi kan ändra användarvillkoren och sekretesspolicyn när som helst utan föregående meddelande.

Begränsningar avseende användning av information på webbplatsen

Famatech ger dig härmed tillåtelse att ladda ner, visa, kopiera och skriva ut dokument och grafik som finns i dessa dokument (“Dokumenten”) från webbplatsen enligt följande: (a) dokumenten får endast användas för personliga, informativa, icke kommersiella ändamål; (b) dokumenten får inte modifieras eller ändras på något sätt och (c) alla meddelanden om upphovsrättigheter eller andra äganderättigheter som finns i dessa, tillsammans med detta juridiska meddelande, måste synas på alla kopior som du skapar eller distribuerar.

Dokument som specificeras ovan inkluderar inte denna webbplats layout eller design. Element på denna webbplats är skyddade av trade dress eller andra lagar och får inte imiteras eller reproduceras vare sig helt eller delvis.

Dokument som specificeras ovan inkluderar inte logotyper, grafik eller bilder på denna webbplats vilka endast får reproduceras eller distribueras med Famatechs uttryckliga medgivande.

Begränsningar avseende användning av programvara

All användning av Radmin (programvara) och medföljande dokumentation som du laddar ner från webbplatsen sker i enlighet med ett programvarulicensavtal mellan dig och Famatech. Du får inte använda, ladda ner eller installera programvaran såvida du inte samtycker till villkoren i ett sådant licensavtal för slutanvändare.

Varumärken

Radmin är ett registrerat varumärke som ägs av Famatech. Övriga namn som kan finnas på webbplatsen kan vara varumärken som innehas av deras respektive ägare.

Friskrivningsklausuler

Denna webbplats, informationen, dokumenten och materialet på denna webbplats, inklusive all programvara som är tillgänglig på webbplatsen levereras “i befintligt skick”, utan garantier, villkor, representationer eller garantier av något slag, vare sig uttryckta, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, äganderätt, frånvaro av intrång eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Famatech garanterar inte att programvarudriften kommer att vara fri från fel eller avbrott.

Under inga omständigheter kan Famatech hållas ansvariga för några som helst skador (inklusive, utan begränsning, de till följd av förlorad vinst, förlorad data eller verksamhetsavbrott) som uppstår genom dessa, oförmåga att använda, eller resultaten av användning av programvaran, denna webbplats eller någon webbplats som är länkad till www.radmin.se.

Länkar till webbplatser från tredje part

Webbplatserna kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser. Famatech ansvarar inte för och omfattar inte innehållet i eller användningen av dessa webbplatser.

Produkter från tredje part

Famatechs webbplats innehåller omnämnande av produkter från tredje part i informationssyfte. Referenser till produkter från tredje part tillhandahålls “i befintligt skick”, utan någon garanti av något slag, uttryckt eller underförstådd.

Uppsägning

Du kan säga upp avtalet när som helst. Du kan säga upp detta avtal genom att förstöra: (a) allt material som erhållits från Famatechs webbplats, och (b) all tillhörande dokumentation och alla kopior och installationer (sammantaget, ”Material”). Famatech kan säga upp detta avtal när som helst utan föregående varsel om du, enligt deras egen bedömning, bryter mot något villkor i detta avtal. Vid uppsägningen måste du förstöra allt material.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Alla rättigheter förbehålls.